Informacje dla kandydatów

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wieluniu jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła kształci uzdolnioną muzycznie młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia.

Kształcenie w szkole obejmuje naukę gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, gitarze, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce. 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

  • kwestionariusz wypełniony i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na wybranym instrumencie.

kwestionariusz osobowy
kwestionariusz osobowy pdf

kwestionariusz osobowy doc 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres szkoły psmwielun@poczta.onet.pl

PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT