Historia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu powstała 1 VIII 1979 roku na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 VI 1979 roku. Jej bazą było Społeczne Ognisko Muzyczne, które działało w Wieluniu od 1963 roku. Pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce 3 IX 1979 roku.

Obecnie organem prowadzącym szkoły jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od początku istnienia siedzibą placówki jest część pomieszczeń zabytkowego, byłego kolegium pijarskiego przy ulicy Królewskiej w Wieluniu.

Głównym zadaniem szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do dalszego zawodowego kształcenia muzycznego oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Nauka w szkole odbywa się w dwóch działach: dziecięcym (6 - letnim) – dla uczniów od 6 do 12 lat oraz w młodzieżowym (4 – letnim) – dla uczniów w wieku od 12 do 21 lat. Uczniowie kształcą się na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka i akordeon. Oprócz indywidualnych lekcji gry na instrumentach, uczęszczają na zajęcia rytmiki, kształcenia słuchu i audycji muzycznych. W placówce istnieją też zespoły kameralne i chór.

Ponadto, szkoła pełni funkcję kulturotwórczą - od lat prowadzi aktywną działalność koncertową w środowisku lokalnym, zarówno w wykonaniu uczniów jak i pedagogów.

Instrumentaliści jak i zespoły biorą udział w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Dyrektorzy:
mgr Alicja Pacholik 1979 - 1985
mgr Halina Małecka-Dworniak 1985 - 1992
mgr Zofia Rzemieniewska-Charko 1992 - 2004
mgr Arkadiusz Uchacz 2004 - obecnie

PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT